Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 – Gimnazjum 7

Lp.

Imię  Nazwisko

Rodzaje prowadzonych zajęć

Termin

Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia

1

Bacia Anna

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (ZWD)

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia (ZRU)

 

środa godz. 13.50 – 14.35 (7lekcja)

 

czwartek godz. 13.50 – 14.35

( 7 lekcja)

 

2

Baniak Beata

 

Koło Biblijne

 

Wolontariat

 

wtorek godz. 14.45 – 15.30

(8 lekcja)

 

piątek godz. 14.45 – 15.30

(8 lekcja)

 

3

Brańka – Paw Edyta

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ( chemia – PPP)

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia (PPP)

 

piątek godz. 14.45 – 15.30

(8 lekcja)

 

poniedz. godz. 13.50 – 14.35

(7  lekcja)

 

4

Czyżewska Katarzyna

 

Zajęcia artystyczne

 

poniedz. godz. 16.00 – 17.00

czwartek godz. 17.00 – 18.00

 

5

Dobaj Anna

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze PPP

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia - klub filmowy

 

środa godz. 13.50 – 14.35

(7 lekcja)

 

wg. potrzeb

 

6

Goderecka-Dudek Dorota

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kółko biologiczne

 

poniedz. godz. 13.50 – 14.35

(7 lekcja)

 

środa godz. 7.00 – 7.45

(0 lekcja)

 

 

7

Kaczmarzyk Beata

 

Zajęcia dyd-wyrównawcze/rozwijające uzdolnienia  kl. IIIa

 

Zajęcia dyd-wyrównawcze/rozwijające uzdolnienia  kl. IIb

poniedz. godz. 7.00 – 7.45 

(0 lekcja)

 

wtorek godz. 7.00 – 7.45

(0 lekcja)

 

8

Kalaga Joanna

 

Chór szkolny

 

środa godz. 12.55 – 13.40

(6 lekcja)

 

9

Korneć Sabina

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ( matematyka )

piątek godz. 16.00 – 17.00

 

10

Krawczyk Tomasz

 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe z pływania                    dla klas   I – III SP

 

 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe

wtorek godz. 8.55 – 9.40

 

 

 

poniedz. godz. 17.00 – 18.00

 

11

Matlas Edyta

 

Doradztwo edukacyjno – zawodowe (PPP)

 

Zajęcia z pedagogiem (PPP)

 

Zajęcia rozwijające kreatywność – noce filmowe

 

poniedz. godz. 14.00 – 15.00

 

piątek godz. 7.00 – 8.00

 

 

 

12

Nowak Mariola

 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe

 

Zajęcia rekreacyno – sportowe z pływania  klas

dla klas   I – III SP

poniedz. godz. 15.30 – 17.00

 

13

Paliga Katarzyna

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – zajęcia teatralne

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – zajęcia plastyczne 

 

poniedz. 8.00 – 9.00

 

piątek godz. 8.00 – 9.00

 

14

Pniak Arkadiusz

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze PPP fizyka

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – fizyka (PPP)

 

środa godz. 13.50 – 14.35

 

wtorek godz. 14.45 – 15.30

 

15

Rodzik Bartosz

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z kl. I i III (PPP)

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia - taneczne

 

kl. I poniedz. godz. 7.10 – 7.55

(0 lekcja)

kl. III środa  godz. 7.10 – 7.55

(0 lekcja)

 

poniedz. godz. 8.00 – 8.45

(1 lekcja)

 

16

Różańska Magdalena

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego                     ( historia i WOS )

 

czwartek godz. 13.50 – 14.35

(7 lekcja)

 

wtorek godz. 14.45 – 15.30

(8 lekcja)

 

 

17

Rybak – Wackowska Iwona

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze PPP

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – koło geograficzne

środa godz. 14.45 – 15.30

(8 lekcja)

 

wtorek godz. 14.45 – 15.30

(8 lekcja)

 

piątek godz. 8.00 – 8.45

(1 lekcja)

czwartek godz. 14.45 – 15.30

(8 lekcja)

 

18

Sawicka Danuta

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze PPP

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

czwartek godz. 14.45 – 15.30

(8 lekcja)

 

poniedz.  godz. 14.45 – 15.30

(8 lekcja)

 

19

Smolnik Monika

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze PPP

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

poniedz. godz. 14.45 – 15.30

(8 lekcja)

 

poniedz. godz. 15.40 – 16.25

(9 lekcja)

 

20

Stańczak Urszula

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze PPP

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – koło matematyczne PPP

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

poniedz. godz. 13.50 – 14.35

(7 lekcja)

 

poniedz. godz. 14.45 – 15.30

(8 lekcja)

wtorek godz. 7.05 – 7.50

 

21

Starzyk Małgorzata

 

Zajęcia ogólnorozwojowe PPP

 

środa godz. 10.30 – 11.30

piątek godz. 11.00 – 12.00

 

22

Szalska Justyna

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze PPP

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

poniedz. godz. 13.50 – 14.35

(7 lekcja)

 

wtorek godz. 15.00

 

24

Szatan Dorota

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego                    z języka polskiego dla kl. IIIc

 

wtorek godz. 14.45 – 16.25

(8 i 9 lekcja)

 

25

Szmigiel-Wolska Joanna

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

czwartek godz. 14.45 -16.25

(8 i 9 lekcja)

 

26

Tetelewska Dorota

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

 

poniedz. godz. 13.50 – 14.35

(7 lekcja )

 

27

Zygmundzik Marta

Nauka pływania dla klas I – III SP

poniedz. godz. 11.50 – 12.35 (pływanie kl. IIIa SP)

  środa  godz. 9.50 – 10.35                    ( pływanie kl. IIc SP )

 

PPP - pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017 – Szkoła Podstawowa 29

Lp.

Nazwisko i imię

Rodzaje prowadzonych zajęć

Termin

Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia

1.

Balińska Czesława

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. IId (PPP)

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla kl. IId (PPP)

 

wtorek godz. 10.45-11.30

 

środa godz. 9.50-10.35

 

2.

Bączyńska  Anna

( nauczyciel bibliotekarz )

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – teatrzyk recytatorski

 

Biblioterapia

 

poniedz. 15.00 – 15.45

 

poniedz. 15.45 – 16.30

 

3.

Bucki Paweł

(nauczyciel wychowania fizycznego)

 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe z pływania                    dla klas    III SP

 

poniedz. godz. 12.55 – 13.40

 

czwartek godz. 12.55– 13.40

 

4.

Cebo Dorota

(nauczyciel matematyki)

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia PPP

 

czwartek godz. 13.50-14.35

 

piątek  godz. 14.45-15.30

 

5.

Czylok-Bielińska Aleksandra

(nauczyciel wychowania fizycznego)

 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe z pływania                  dla klas  III SP

 

poniedz. godz. 12.55 – 13.40

 

czwartek godz. 12.55– 13.40

 

6.

Ferek Justyna

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla kl. IIIe (PPP)

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. IIIe (PPP)

poniedz  godz. 12.55 - 13.40

 

 środa  11.50 – 12.35

 

7.

Filipek Ewa

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. IIa (PPP)

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla kl. IIa (PPP)

 

środa.  godz. 14.45-15.30

 

piątek godz. 9.50-10.35

 

8.

Gierwatowska Urszula

( pedagog szkolny )

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne I – III (PPP)

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne IV – VI (PPP)

poniedz. godz. 13.00- 14.00

 

wtorek godz. 7.50 – 8.50

 

9.

Goska Anna

( nauczyciel religii )

 

Chórek

 

Zajęcia artystyczne

poniedz. godz. 16.00

 

wtorek godz. 13.50-14.35

 

 

10.

Hamerlik Dorota

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. IIIa (PPP)

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla kl. IIIa (PPP)

 

poniedz.  godz. 7.30 – 8.00 wtorek  godz. 7.30 – 8.00

 

wtorek  godz. 12.55– 13.40

 

11.

Kadłubiec Bożena

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 

Zajęcia artystyczne

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. IIb (PPP)

 

 

Poniedz. godz. 8.55 – 9.40

 

czwartek godz. 9.50– 10.35

 

12.

Kania Małgorzata

(nauczyciel wychowania fizycznego)

 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe z piłki koszykowej               dla klas IV – VI SP

 

wtorek godz. 17.00-18.30

 

13.

Klimas Wioletta

( nauczyciel matematyki )

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (PPP)

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

poniedz. godz. 7.15 – 8.00

 

czwartek godz. 14.45– 15.30

 

14.

Kolka Beata

( nauczyciel przyrody )

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

wtorek godz. 7.15 – 8.00

 

piątek godz. 14.45 –15.30

 

15.

Kołakowska Marzena

(nauczyciel wychowania fizycznego)

 

Zajęcia rekreacyjno sportowe z piłki siatkowej chłopców dla klas IV – VI SP

 

czwartek godz.                     16.00– 17.00

 

16.

Król Monika

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. IIId (PPP)

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla kl. IIId (PPP)

 

poniedz. godz. 12.55-13.40

 

środa godz. 11.50 – 12.35

 

17.

Kryza Agnieszka

( nauczyciel języka polskiego )

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (PPP)

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

wtorek godz. 15.40-16.25

 

wtorek godz. 14.45-15.30

 

18.

Łabuś Agnieszka

( nauczyciel języka angielskiego )

 

Praca z uczniem zdolnym

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

wtorek godz. 14.45-15.30

 

poniedz. godz. 15.40 -16.25

 

19.

Ks. Łukowicz Adrian

( nauczyciel religii )

 

Koło liturgiczne

 

sobota godz. 10.00 – 11.00

 

20.

Madej Magdalena

( nauczyciel języka angielskiego )

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – eTwinning

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (PPP)

 

poniedz. godz. 15.40-16.25

 

środa godz. 14.45-15.30

 

21.

Matkowski Sebastian

(nauczyciel wychowania fizycznego)

 

Piłka ręczna dla kl. IV – VI SP

 

środa godz. 15.30 – 17.00

 

22.

Miłek Beata

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. IIIb (PPP)

 

 

Zajęcia logopedyczne  (PPP)

 

wtorek godz. 11.50 – 12.35

 

 

co 3 tygodnie wg ustalonego harmonogramu

 

23.

Napora-Kaleta Beata

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. Ia (PPP)

 

Zajęcia logopedyczne  (PPP)

 

poniedz. godz. 11.50 – 12.35

 

 

wg. ustalonych harmonogramu

 

24.

Nowacka Urszula

( nauczyciel świetlicy )

 

Zajęcia artystyczne

 

wtorek godz. 14.00-15.00

piątek godz. 14.00-15.00

 

25.

Pobłocka Dorota

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. IIc (PPP)

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla kl. IIc (PPP)

 

wtorek godz. 14.35-15.20

 

czwartek godz. 10.45 –11.30

 

26.

Podsiadło Anna

( nauczyciel języka polskiego )

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia (PPP)

 

Zajęcia rozwijające kreatywność – filmowe dla G7

 

 

czwartek godz. 15.40-16.25

 

czwartek godz. 14.45-15.30

 

 

 

27.

Purzyńska Małgorzata

( nauczyciel świetlicy )

 

Zajęcia artystyczne

 

wtorek godz. 10.30-11.30

czwartek godz. 16.00-17.00

 

28.

Rodzik Bartosz

( nauczyciel matematyki )

Zajęcia rozwijające uzdolnienia - taneczne

poniedz. 12.55 – 13.40

 

 

 

29.

Sankowska Dominika

( nauczyciel języka hiszpańskiego )

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  ( SP + Gim. )

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

czwartek godz. 13.50- 14.35

 

wtorek godz. 14.45 – 15.30

 

30.

Stępień Jarosław

(nauczyciel wychowania fizycznego)

 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe z piłki nożnej                             dla kl. IV – VI SP

 

poniedz. godz. 14.00-15.30

 

31.

Tokarz Anna

( nauczyciel historii )

 

„Mistrzowie Kodowania” i „Edu Tech

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

środa  godz. 7.15 - 8.00

 

czwartek godz. 14.45-15.30

 

32.

Warchala – Chmielewska Justyna

( nauczyciel plastyki)

 

Zajęcia artystyczne – kółko plastyczne

 

środa godz. 14.30-16.00

( co 2 tygodnie)

 

33.

Wocial Aleksandra

( nauczyciel języka angielskiego )

 

Erasmus +

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

środa. godz. 14.15 – 15.00

 

czwartek   13.50 – 14.35

 

34.

Wylężek Izabela

(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 

Zajęcia o charakterze terapeutycznym (PPP)

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. IIIc (PPP)

 

wtorek godz. 13.50 – 14.50

czwartek godz. 12.50– 13.50

wtorek godz. 14.40 – 15.40

 

czwartek godz. 11.50– 12.35

 

 

 

PPP – pomoc psychologiczno - pedagogiczna